domingo, 12 de mayo de 2013

Preparats per la campanya forestal d'estiu!


Ja hem encetat el més de maig amb la jornada de comunicació de la nostra entitat i de la nostra nova mascota. El risc d'incendi comença a incrementar (més hores de sol, increment de les temperatures, pèrdua de la humitat de la vegetació...) i el voluntariat de l'ADF ha iniciat un calendari de guàrdies de cap de setmana.


Aquest calendari s'ha iniciat aquest mes de maig i es preveu que duri fins al final de setembre. L'horari habitual és de 12h a 19h, coincidint amb el període diari de major risc.
Foto 1. Pla Alfa, que indica comarcalment el risc d'incendi, l'estat del dispositiu dels Agents Rurals i les determinacions legislatives en quan a prevenció d'incendis.


Les guàrdies són formades habitualment per grups establerts de 2 a 4 voluntaris (4 grups), un dels quals exerceix de cap de colla, i almenys hi ha dos que disposen de Carnet ADF Groc o el tenen en tràmit. Tenir aquest carnet és requisit per a poder participar directament en l'extinció d'un incendi forestal.

Els grups es formen per criteris de coneixement del territori, en prevenció i extinció d'incendis forestals, primers auxilis, ús de motoserra, pertinença de l'autorització BTP.

El resultat serà de 44 guàrdies de cap de setmana, és a dir 11 guàrdies per persona o, traduït en temps, unes 77 hores durant tota la campanya. No obstant, aquest compromís és flexible i s'adapta a la disponibilitat del voluntariat i circunstàncies personals.

Foto 2. Pràctiques conjuntes d'instal·lacions d'aigua amb altres ADF del Baix Llobregat


Durant el més de maig i principis de juny es potenciarà la formació, coneixement del territori i preparació del material, tenint en compte la incorporació de nous voluntaris i el reciclatge dels més veterans en l'ús d'altres tècniques, protocols i mesures de seguretat. Tambè el manteniment de la nostra seu, la Masia Torre de la Vila.

Foto 3. Pràctiques de desbrossadora i manteniment de l'entorn de la base

No hay comentarios:

Publicar un comentario