martes, 16 de julio de 2013

Com s'organitzen les ADF per a fer front als incendis forestals?

Les ADF són organitzacions d'àmbit municipal que disposen de recursos humans i materials importants que s'han de tenir en compte en el plantejament tàctic i operatiu desenvolupat per dur a terme el control i la extinció d'un incendi forestal.

Per defecte, tot el personal ADF que acudeix a donar suport en les tasques d'extinció i control d'un incendi ha d'estar format i equipat amb material adequat.Les ADF s'organitzen en Federacions. La nostra, ADF Puig Vicenç, està integrada en la Federació del Baix Llobregat. http://federacioadfbaixllobregat.com/

Els vehicles per intervenir en un incendi que disposen les ADF és força divers, però els més habituals són:

-Vehicles lleugers 4x4 amb capacitat d'aigua i motobomba (uns 500 litres)


-Vehicles pesats 4x4 amb capacitat d'aigua i motobomba (uns 3000 litres)-Vehicles 4x4 per transport de personal
 


-Tractors i cubes pel trasport de grans quantitats d'aigua
 


-Remolcs amb kits d'extinció
 Sant Boi disposa d'un vehicle pick-up 4x4 amb capacitat d'uns 600 litres i motobomba. Són vehicles amb una elevada mobilitat, fet que facilita la ràpida intervenció quan es detecta un conat d'incendi. Puntualment, disposem d'un vehicle municipal 4x4 per transport de personal.La Federació d'ADF del Baix Llobregat està formada per 11 ADF i 174 voluntaris operatius (amb carnet groc). Disposa de 26 vehicles d'extinció i 14 pel transport de personal i càrrega. La capacitat de transport d'aigua és de quasi 30.000 litres.Coordinació de les ADF amb els BombersLes radiocomunicacions entre ADF i Bombers a data d'avui no és possible per incompatibilitat d'equips. La coordinació és fa de forma directa entre les dotacions que treballen en el foc o mitjançant un intermediari en les unitats de Punt de Trànsit (vehicle que controla els recursos de Bombers que entren i surten de l'incendi). Quan l'incendi és important, es desplaça un vehicle de comunicacions i coordinació d'ADF.

La coordinació i direcció de l'emergència la portarà sempre a terme el Cos de Bombers.


Estructura organitzativa

Les ADF depenen administrativament del Cos d'Agents Rurals però operativament, en intervencions, del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya.
La organització jeràrquica de les ADF és la següent:


Funció
Ubicació
Descripció
Coordinador Comarcal
Al centre territorial de control o Centre de Comandament Avançat (CCA)
Coordina els recursos d’ADF mobilitzats a incendis importants
Cap d’Intervenció
CCA o UPT
Interlocutor amb el Cap de Sector de Bombers. Hi haurà un Cap d’Intervenció per cada sector d’incendi
Cap Operatiu
UPT
Coordinació operativa de les unitats ADF que treballen en un incendi o sector. Coneixedor del territori, membre de l’ADF local del municipi afectat
Cap de Colla
Punt emplaçament de vehicles / Linia de treball
Responsable de la dotació dels vehicles
Voluntari/a
Línia
Personal que executa les maniobres


El nostre municipi disposa actualment de 18 voluntàris i voluntàries, 14 dels quals amb Carnet Groc o en tramitació per obtenir-ho. Ens organitzem en 4 grups amb un Cap de Colla per grup i un Cap Operatiu que coordina els recursos humans i materials, a més d'enllaçar-se amb l'Ajuntament i altres organismes.

No hay comentarios:

Publicar un comentario