martes, 20 de agosto de 2013

Terminologia utilitzada per descriure les fases d'un incendi

Sovint els mitjans de comunicació ens informen de l'estat d'un incendi forestal (IF) emprant termes com que el "foc està fòra de control", o be està "controlat" o bé l'incendi es dona per "extingit". És possible que els ciutadans puguin tenir dubtes en el significat d'aquestes afirmacions. Per aquest motiu, el Pla Especial de Protecció Civil per Incendis Forestals (INFOCAT) introdueix, en l'annex 10, la terminologia normalitzada per descriure les diferents fases de l'evolució dels IF. L'objectiu és estandaritzar els conceptes utilitzats en notificacions a mitjans de comunicació i en l'elaboració d'informes tècnics.

Document sencer Pla INFOCAT 2012


Incendi actiu
 
El foc es propaga activament i té capacitat lliure per a seguir creixent. El foc segueix la seva progressió però els mitjans d'extinció ja hi estan actuant. Es tracta d'un incendi actiu i que s'està treballant per estabilitzar-lo.


 
Incendi estabilitzat (antigament "en fase de control")
 
El foc encara es propaga en alguns punts però la seva dinàmica no supera la capacitat d'extinció; en aquesta situació el seu perímetre encara no està encerclat per instal·lacions d'aigua ni discontinuïtats del combustible que n'aturin la propagació. Si l'incendi es descontrola en aquest moment no es considera un "reinici", sinó que és un punt que es torna a "activar". 
 



 
Incendi controlat
 
El foc ja no es propaga lliurement. No es pot considerar extingit perquè té punts calents que poden activar l'incendi. La seva capacitat per avançar ha estat aturada però falta el remat del perímetre. Es tracta d'un incendi controlat i en fase d'extinció. 
 








Incendi extingit
El foc ja no es propaga, tampoc no té la capacitat de reiniciar-se i és quan es poden començar a retirar mitjans d'extinció del perímetre deixant efectius de reforç. Passada aquesta etapa, si l'incendi es descontrola en aquest moment ja es considera un nou incendi. 

Sovint les ADF dels municipis afectats per un IF tenen un paper força imporant, darrera la primera intervenció i col·laboració en el sistema d'extinció de Bombers, en la fase d'extinció d'un foc.

 Depenen de la superfície afectada pel foc, els tipus i estat dels combustibles (fins, gruixuts, secs..), les condicions meteorològiques (humitat, vent, temperatura) i relleu (pendent, orientació...) la fase d'extinció pot allargar-se molt, hipotecant recursos de Bombers en les tasques de remat, en lloc d'estar disponibles per altres emergències.

Per aquest motiu, la tasca de les ADF locals, amb vehicles lleugers i eines manuals, poden fer més efectiu el treball en aquesta fase final, facilitant la desmobilització de recursos d'emergències.


No hay comentarios:

Publicar un comentario