martes, 22 de octubre de 2013

Balanç de la campanya forestal 2013 del voluntariat


Aquest estiu podem dir que ha estat relativament "tranquil" pel que fa a l'activitat d'incendis, si el comparem amb el 2012 amb 747 incendis i més de 15.000 ha forestals cremades, degut sobretot als grans incendis que hi van haver com el de l'Alt Empordà. Al Baix Llobregat, l'any 2012 hi van haver 53 incendis que van afectar quasi 9 ha.
Enguany, i fins al 30 de setembre, s'han cremat a Catalunya quasi 500 ha en 480 incendis*. En canvi, a la nostra comarca hi han hagut 43 incendis que han afectat més de 84 ha, la majaroria de les quals són de l'incendi de Vallirana (29 juliol, 80,02 ha). El nostre municipi ha patit incendis de vegetació d'escassa consideració, la majoria a la riera de Can Soler.
Com cada any, i des de fa més de 15, els voluntaris de l'ADF realitzen durant els mesos de major risc d'incendi retens planificats els caps de setmana, per informar als ciutadans de les mesures de prevenció d'incendis forestals així com reforçar els dispositius de vigilància i intervenció que es porten a terme per altres organismes (PVI, Bombers, ADFs, Patronat de Collserola...).
En la primera Assamblea general, realitzada a finals de març, es va acordar fer un calendari de retens de guàrdia desde de maig fins a finals de setembre. Ens organitzem en 4 colles de 3 ó 4 voluntaris, cadascuna amb un Cap de Colla i coordinades per un Cap Operatiu. Cada voluntari fa 2 ó 3 guàrdies al mes, en l'horari de 12 a 19h aproximadament.
En aquest període s'han realitzat 75 serveis i quasi 1.300 hores de voluntariat. Es destaquen els serveis destinats als esdeveniments de presentació de la mascota "Cendra" (4 i 25 de maig) o el reten i col·laboració en l'incendi forestals de Vallirana. El 18 de maig vam participar a una formació sobre seguretat en incendis a Olesa de Montserrat.


 Un cop feta la segona Assamblea a mitjans d'octubre i valorada la campanya d'estiu, s'aprovà i engegà la campanya de prevenció d'incendis d'hivern. Aquesta campanya s'inicia a l'octubre i finalitzarà a l'abril de 2014. Tambè ens organitzem amb un calendari amb 4 colles, però passa a ser 1 ó 2 guàrdies al mes, en l'horari de 9 a 14h aproximadament.

Durant aquest període, de menor risc d'incendi habitualment, tenim previst:
- Formació del voluntariat 
- Organitzar i col·laborar en activitats mediambientals amb l'Ajuntament i altres entitats
- Manteniment del camp de cirerers a Pedres Blanques
- Actuacions en el manteniment dels camins (vegetació, tancaments, senyalització...)
- Col·laborar en el projecte de silvopastura 
- Treballar en el desenvolupament del Projecte de Sensibilització de la "Cendra"
- Realitzar xerrades de sensibilització a les escoles, als veïns...
- Activitats de captació, dinamització i motivació del voluntariat (excursions, visites, tallers, dinars...)
- Participar en la gestió municipal de la prevenció d'incendis forestals
- etc....
Esperem poder millorar el nostre teixit social i voluntaris, amb una campanya informativa i de capactió de fons, així com en disposar d'un segon vehicle 4x4 per poder donar resposta a les activitats plantejades i suport a d'altres ADFs en cas d'emergència forestal.

 

Si voleu col·laborar amb la nostra entitat nomès heu d'escriure un e-mail a l'adressa adf.stboi@gmail.com. La participació de tots és essencial per conviure amb el risc d'incendi forestal i respectar el medi ambient.* Servei de Prevenció d'Incendis Forestals. Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat. Dades provisionals

No hay comentarios:

Publicar un comentario