jueves, 26 de diciembre de 2013

La meva "piro-llibreria"

Avui dia podem trobar molta informació sobre incendis forestals, tant en llibres, revistes, publicacions i artícles científics, jornades... No nomès llegint llibres o visualitzant videos o assistint a jornades s'aprèn "d'incendis", però amb aquests recursos podem facilitar l'enteniment i aprofunditzar sobre alguns aspectes relacionats.

A continuació, ofereixo la meva "petita col·lecció", que m'ha servit per consolidar i aprofundir coneixements dels estudis formals i experiència de "camp".


Llibres i Manuals

Ecologia del Foc. Terrades, T. És essencial per entendre com responen els ecosistemes davant el foc i les estratègies que fan servir les diferents espècies. És del 1996.
Incendios forestales ¿qué sabemos?. Pausas, J. Bon llibre i actual, amb una gran capacitat de síntesi sobre la piroecologia. Amb una mica de coneixements sobre ecologia, es pot entendre perfectament.
The Campbell Prediction System. Campbell, D. Pare de l'anàlisi de camp de predicció del foc. Explica les seves experiències i com va crear i millorar els seus procediments d'anàlisi del comportament dels incendis.
Análisis del incendio forestal: Planificación de la extinción. Grillo, F. et al. Interessant llibre per entendre el comportament del foc i com planificar l'atac. S'expliquen anàlisi de casos per entendre millor que va succeïr.
Incendios Forestales I: módulo básico. Grillo, F. et al Manual bàsic per introduir-se al mòn de la lluita contra el foc. Bastant complet.
Incendios Forestales: fundamentos, lecciones aprendidas y retos de futuro. Molina, D. et al. Llibre que recull explicacions bàsiques sobre els incendis, així com aspectes més lligats a l'anàlisi i la seguretat i riscos associats a les emergències.
Manual de Quemas Prescritas. Martinez, E. Explica com es planifiquen i s'executen cremes. Molt entenedor.
Manual del Contrafuego. Martinez, E Com l'anterior, es donen nocions del maneig del foc per al seu ús com a contrafoc.
Manual de Ingeniería Básica para la Prevención y Extinción de Incendios Forestales. Arnaldos, J et al. Llibre tècnic que explica els incendis forestals des de la vessant de la ingenieria.
Incendios de Interfaz. Manual de actuación. Duce Aragüés, JL et al. Última adquisició. Entendre el incendis forestals prop de cases i infraestructures és sovint complicat i implica un bon coneixement de les àrees d'interficie urbano-forestal, quines mesures s'han d'implementar per reduir-ne la vulnerabilitat i com fer front a l'emergència.


Publicacions

Operaciones y Coordinación de Medios Aéreos en Incendios Forestales. Juan Caamaño. Fundación Pau Costa. Publicación práctica i concisa sobre el trabajo con medios aéreos en incendios.
Integració del risc de grans incendis forestals en la gestió forestal. Departament d'Agricultura, Alimentació i Medi Natural i Centre de la Propietat Forestal. Publicació enfocada a la gestió dels forests per reduir la seva vulnerabilitat davant del foc.
Prevention of Large Wildfires using the Fire Types Concept. UT GRAF. Departament d'Interior. Fire Paradox. Els grans incendis tendeixen a repetir uns patrons determinats sobre un territori concret. Conèixe'ls és bàsic per la gestió dels boscos i l'anàlisi de l'incendi. Tambè en català i castellà.


Altres

Terminologia forestal en els instruments d'ordenació forestal. Centre de la Propietat Forestal.
Los Mapas del Tiempo. Martin-Vide, J. Malgrat que no es un llibre sobre incendis, conèixer la meteorologia és essencial per entendre i preveure el comportament del foc.


Treballs meus

Meteorologia i Climatologia Bàsica aplicada als Incendis Forestals. Treball Final del Màster de Climatologia Aplicada (UB)


Propostes d’actuacions preventives i de pre-extinció d’incendis forestals a Sant Climent de Llobregat.  Treball Final del Màster de Gestió Integral d'Incendis Forestals (UdL)

Miguel Villa
President Ass. Voluntaris Forestals de Sant Boi

No hay comentarios:

Publicar un comentario