martes, 16 de abril de 2013


Tancament de pistes forestals: qüestió de benestar i seguretat

Les àrees forestals de Sant Boi, així com les d'altres municipis, tenen part dels seus camins amb restricció de pas pels vehicles motoritzats. Al nostre poble, la majoria de pistes forestals resten tancades al pas de cotxes i motocicletes, excepte a la muntanya de Sant Ramon. En aquest cas, es pot accedir des del C/Segre pel Camí Vell de Canons en l'horari de 9 a 23 hores. Mes info: http://www.santboi.cat/

 
Tancament Camí de Bosc de Minyonet, desde la Masia de Santa Bàrbara.
 L'objectiu principal d'aquesta restricció és controlar l'accés de vehicles per reduir els impactes que es poden generar, com l'abocament de residus, generació d'un incendi, accidents, soroll ambiental o mantenir en bon estat aquestes víes pels propietaris forestals i els mitjans d'emergència en cas de necessitat.
Malaudarament, els robatoris estan a l'ordre del dia en àrees rurals i la restricció de la circulació pot ajudar a dissuadir aquests delinqüents que utilitzen vehicles amb capacitat de transportar els bèns robats.

Tancament Camí del Llor

Els tancament disposen d'una cadena o cable d'acer amb una funda reflectant, un cadenat per veïns i serveis municipals i un altre pels serveis de vigilància i emergències.
Tancament Camí de la Font de Golbes. Muntanya de Sant Ramon

Aquests tancaments tenen una amplada superior als 3 metres per facilitar el pas dels camions de bombers.


Els voluntaris de l'ADF procuren mantenir els tancaments en bon estat (bandes reflectants, cadenats, senyalitzacions...) i informar als veïns afectats la necessitat de tancar correctament les cadenes. Cal considerar que el petit esforç de baixar i pujar del nostre cotxe com a veí per obrir i tancar aquests cadenats suposa evitar situacions indesitjables, com l'abocament de residus que poden generar un incendi o controlar l'entrada a persones alienes a la comunitat veinal.

Col·labora-hi!!
Voluntaris fent el manteniment d'un tancament
a la zona periurbana del Barri de Muntanya de Els Canons

No hay comentarios:

Publicar un comentario