domingo, 25 de mayo de 2014

Preparats per la campanya forestal 2014Divendres passat va tenir lloc al centre Can Calderon (Viladecans) una reunió informativa sobre la campanya d'incendis forestals d'enguany. A l'acte hi van participar responsables regionals de Bombers, Agents Rurals,  SEM, Mossos d'Esquadra, Diputació de Barcelona, Federacions d'ADFs del Penedès-Garraf, l'Anoia i el Baix Llobregat i Parc de Collserola. Tenia com a objectiu exposar els recursos que disposa per la campanya d'estiu, analitzar la previsió del risc i discutir propostes en l'àmbit de la coordinació entre els diferents cossos i entitats.

L'anàlisi de la situació
Tècnics del GRAF van exposat la situació dels nostres boscos front al risc d'incendi. L'índex de sequera (Drought Code) marca un eix més sec desde les Terres de l'Ebre seguint la costa i endinsant-se fins a la Catalunya Central, amb un major dèficit hídric (sobretot al sud de l'Ebre). La veritat és que la pluviometria ha estat inferior a la mitjana en les zones d'influencia d'aquest eix, malgrat que les previsions estacionals dels models meteorologics indiquen un estiu amb anomalies positives en la precipitació: aixó vol dir hi ha una tendencia a que plogui per sobre de la mitjana (uns 650 mm a Barcelona, per exemple). No obstant, els models tenen una gran incertessa i aquestes prediccions a mig termini poden no ajustar-se a la realitat.

El fet és que venim d'un hivern sec, molt ventòs, amb precipitacions el passat mes que han millorat relativament l'estat de la vegetació front al foc. L'incendi de Vall-Llobrega, del passat març, va mostrar com un escenari meteorològic propici als incendis (vent, sequera...) però sense ser extrem, genera comportaments del foc que escapen a la capacitat d'extinció. Els especialistes preveuen comportaments similars si durant els pròxims dies no plou amb consideració i fa calor, i ho atribueixen a l'estat dels boscos: sense gestió, s'acumula la biomassa i quan crema, ho fa en alta intensitat amb unes mínimes condicions meteorològiques adverses.


Recursos al Baix Llobregat
Els Bombers compten amb 10 parcs de bombers funcionaris (24 hores) i 9 parcs de bombers voluntaris (operativitat segons risc i disponibilitat del voluntariat), amb reforços estratègics per a tota la Regió d'Emergències Metropolitana Sud (Baix Llobregat, Penedes, Garraf i gran part de l'Anoia) tant en vehicles terrestres com en mitjans aeris.
La Federació ADF Baix Llobregat formada per 11 ADFs i 23 municipis, reuneix 175 voluntaris/es amb acreditació per participar en un foc forestal (carnet groc), una 40 de vehicles tot-terreny: la meitat són  4x4 lleugers amb kit d'extinció (500 litres) i 6 camions amb una capacitat d'aigua total de quasi 30.000 litres.
El dispositiu del Pla de Vigilancia i Informació (PVI) de la Diputació de Barcelona, que dona suport tambè a les ADFs, està format enguany a la nostra comarca per 6 rutes de vigilància (4x4 amb 1 informador/a), 1 torre de guaita (la Desfeta), 1 vehicle de primera intervenció (2 vigilants) a l'àrea del Parc del Garraf, 1 control de zona (1 operador) ubicat al costat de la Sala de Control Regional de Bombers a Sant Boi i 1 enginyer forestal responsable a la comarca del PVI. Es comparteixen les mateixes freqüències que les ADF i l'horari és de 11.30 a 19.30h del 15 de juny al 1 de setembre.


Els voluntaris de Sant Boi
Com cada anys i desde fa quasi 20 anys, els voluntaris forestals de Sant Boi han reforçat els recursos professionals existents a l'estiu per afrontar la campanya forestal. Enguany disposem d'una 20 de voluntaris/es amb carnet groc i d'un vehicle pick-up amb capacitat per 4 persones, un kit amb 500 litres d'aigua, motobomba, mànegues i accessoris, així com cartografia, farmaciola i eines diverses. Amb aquest vehicle i un bon maneig del kit es pot treballar tirant aigua uns 5-10 minuts a una distància màxima de 100 metres (5 mànegues), sovint suficient per sufocar conats o reduir el potencial d'un incendi abans no arribi més ajuda.
Estem a l'espera de l'arribada d'un segon vehicle 4x4 pick-up, el qual passaria a ser vehicle de primera intervenció deixant l'actual per transports de personal i eines.
El compromís del voluntariat es regula mitjançant un calendari que s'aprova en Assamblea prèvia a l'estiu, a on es distribueixen en 5 grups format per uns 3-4 voluntaris, que fan guàrdia en torns del cap de setmana (dissabte o diumenge). A cada grup hi ha un Cap de Colla. En total s'han establert 45 torns de guàrdia (es va començar el 3 de maig i es preveu acabar 28 de setembre) en l'horari de 12 a 20 hores, variable segons risc d'incendi i disponibilitat del voluntariat. Aquest compromís implica unes 2 guàrdies al mes i un total d'unes 80 hores a la campanya per voluntari/a.

Independentment del calendari i segons els episodis d'alt risc, es mobilitzen les persones de forma preventiva a la seu de Torre de la Vila. La trucada telefònica i la missatgeria ràpida (Whatsapp) són els canals habituals d'informació entre els voluntaris/es; operativament però, es disposa d'emissores de ràdio portàtils, a la base i al vehicle. Tambè s'intercanvia informació amb la resta de portaveus dels municipis de l'ADF Puig Vicenç (Begues, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles, Vallirana, Sant Vicenç dels Horts, la Palma i Cervelló) i el seu president.

Aquí teniu més informació sobre:
Previsió del risc d'incendi: PLA ALFA
Normativa i Autoritzacions: Autoritzacions Departament Agricultura
Consells de Prevenció i Autoprotecció: Protecció Civil

I RECORDA: DAVANT UN CONAT D'INCENDI O UNA COLUMNA DE FUM, TRUQUEU AL TELÈFON D'EMERGÈNCIES 1 1 2


lunes, 7 de abril de 2014

Més superficie de baixa combustibilitat a gestionar per Llei

La Llei 2/2014 d’acompanyament de pressupostos de 2014 (de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic) ha modificat la Llei 5/2003, la coneguda fins ara com la "de les urbanitzacions", concretament la Llei de mesures de prevenció dels incendis forestals a les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. Aquesta Llei era desenvolupada pel Decret 123/2005. 
 


Delimitació Franja de Protecció a Sant Vicenç de Montalt. Font: Federació ADF Maresme

  

Amb aquest nova llei s'espera aumentar significativament la superfície a gestionar com a objectiu de reduir la vulnerabilitat de nuclis urbans i infraestructures davant el risc d'incendi forestal. 

Article 179. Modificació de la Llei 5/2003 (Prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions en terrenys forestals)

1. Es modifica el títol de la Llei 5/2003, del 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, que resta redactat de la manera següent:
«Llei de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals»

2. Es modifica l’article 1 de la Llei 5/2003, del 22 d’abril, que resta redactat de la manera següent:
«Article 1. Objecte de la llei
»L’objecte d’aquesta llei és establir mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals o en la franja de cinc-cents metres que els envolta.»

3. Es modifica l’apartat 1 de l’article 2 de la Llei 5/2003, del 22 d’abril, que resta redactat de la manera següent:
«1. Els ajuntaments han de determinar, mitjançant un plànol de delimitació, les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta llei. Correspon al ple de cada ajuntament d’aprovar aquest plànol de delimitació, el qual, un cop aprovat, s’ha de trametre al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.»
4. Es modifica l’apartat 1 de l’article 3 de la Llei 5/2003, del 22 d’abril, que resta redactat de la manera següent:
«1. Les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions a què fa referència l’article 1 han de complir les mesures de prevenció d’incendis forestals següents:
»a) Assegurar l’existència d’una franja exterior de protecció d’almenys vint-i-cinc metres d’amplada al voltant, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida que compleixi les característiques que s’estableixin per reglament.
»b) Mantenir el terreny de totes les parcel·les i zones verdes interiors a la franja de protecció en les mateixes condicions que s’estableixin per a les franges de protecció.
»c) Elaborar un pla d’autoprotecció contra incendis forestals que s’ha d’incorporar al pla d’actuació municipal, d’acord amb el Pla de protecció civil d’emergències per a incendis forestals a Catalunya (Infocat), segons el que estableix la Llei 4/1997, del 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.
»d) Disposar d’una xarxa d’hidrants homologats per a l’extinció d’incendis que compleixi les característiques establertes per decret.
»e) Mantenir nets de vegetació seca els vials de titularitat privada, tant els interns com els d’accés, i les cunetes.»
  Manteniment Franja de Protecció amb silvopastura Sant Boi.
Font: ramatsalbosc.org


5. Es modifica l’apartat 1 de l’article 4 de la Llei 5/2003, del 22 d’abril, que resta redactat de la manera següent:
«1. Les obligacions establertes per l’article 3 han d’ésser complertes per la comunitat de propietaris de la urbanització o per l’entitat urbanística col·laboradora corresponent.»

6. Es modifica l’apartat 1 de l’article 5 de la Llei 5/2003, del 22 d’abril, que resta redactat de la manera següent:
«1. L’amplada i les característiques de la franja de protecció de cada urbanització, nucli de població, edificació o instal·lació ha d’ésser d’almenys vint-i-cinc metres i les seves característiques han d’ésser les establertes per reglament. A instàncies de les administracions competents es pot incrementar l’amplada de la franja de protecció o modificar-ne les característiques sempre que es disposi d’un informe tècnic forestal que ho justifiqui.»

jueves, 26 de diciembre de 2013

La meva "piro-llibreria"

Avui dia podem trobar molta informació sobre incendis forestals, tant en llibres, revistes, publicacions i artícles científics, jornades... No nomès llegint llibres o visualitzant videos o assistint a jornades s'aprèn "d'incendis", però amb aquests recursos podem facilitar l'enteniment i aprofunditzar sobre alguns aspectes relacionats.

A continuació, ofereixo la meva "petita col·lecció", que m'ha servit per consolidar i aprofundir coneixements dels estudis formals i experiència de "camp".


Llibres i Manuals

Ecologia del Foc. Terrades, T. És essencial per entendre com responen els ecosistemes davant el foc i les estratègies que fan servir les diferents espècies. És del 1996.
Incendios forestales ¿qué sabemos?. Pausas, J. Bon llibre i actual, amb una gran capacitat de síntesi sobre la piroecologia. Amb una mica de coneixements sobre ecologia, es pot entendre perfectament.
The Campbell Prediction System. Campbell, D. Pare de l'anàlisi de camp de predicció del foc. Explica les seves experiències i com va crear i millorar els seus procediments d'anàlisi del comportament dels incendis.
Análisis del incendio forestal: Planificación de la extinción. Grillo, F. et al. Interessant llibre per entendre el comportament del foc i com planificar l'atac. S'expliquen anàlisi de casos per entendre millor que va succeïr.
Incendios Forestales I: módulo básico. Grillo, F. et al Manual bàsic per introduir-se al mòn de la lluita contra el foc. Bastant complet.
Incendios Forestales: fundamentos, lecciones aprendidas y retos de futuro. Molina, D. et al. Llibre que recull explicacions bàsiques sobre els incendis, així com aspectes més lligats a l'anàlisi i la seguretat i riscos associats a les emergències.
Manual de Quemas Prescritas. Martinez, E. Explica com es planifiquen i s'executen cremes. Molt entenedor.
Manual del Contrafuego. Martinez, E Com l'anterior, es donen nocions del maneig del foc per al seu ús com a contrafoc.
Manual de Ingeniería Básica para la Prevención y Extinción de Incendios Forestales. Arnaldos, J et al. Llibre tècnic que explica els incendis forestals des de la vessant de la ingenieria.
Incendios de Interfaz. Manual de actuación. Duce Aragüés, JL et al. Última adquisició. Entendre el incendis forestals prop de cases i infraestructures és sovint complicat i implica un bon coneixement de les àrees d'interficie urbano-forestal, quines mesures s'han d'implementar per reduir-ne la vulnerabilitat i com fer front a l'emergència.


Publicacions

Operaciones y Coordinación de Medios Aéreos en Incendios Forestales. Juan Caamaño. Fundación Pau Costa. Publicación práctica i concisa sobre el trabajo con medios aéreos en incendios.
Integració del risc de grans incendis forestals en la gestió forestal. Departament d'Agricultura, Alimentació i Medi Natural i Centre de la Propietat Forestal. Publicació enfocada a la gestió dels forests per reduir la seva vulnerabilitat davant del foc.
Prevention of Large Wildfires using the Fire Types Concept. UT GRAF. Departament d'Interior. Fire Paradox. Els grans incendis tendeixen a repetir uns patrons determinats sobre un territori concret. Conèixe'ls és bàsic per la gestió dels boscos i l'anàlisi de l'incendi. Tambè en català i castellà.


Altres

Terminologia forestal en els instruments d'ordenació forestal. Centre de la Propietat Forestal.
Los Mapas del Tiempo. Martin-Vide, J. Malgrat que no es un llibre sobre incendis, conèixer la meteorologia és essencial per entendre i preveure el comportament del foc.


Treballs meus

Meteorologia i Climatologia Bàsica aplicada als Incendis Forestals. Treball Final del Màster de Climatologia Aplicada (UB)


Propostes d’actuacions preventives i de pre-extinció d’incendis forestals a Sant Climent de Llobregat.  Treball Final del Màster de Gestió Integral d'Incendis Forestals (UdL)

Miguel Villa
President Ass. Voluntaris Forestals de Sant Boi

martes, 22 de octubre de 2013

Balanç de la campanya forestal 2013 del voluntariat


Aquest estiu podem dir que ha estat relativament "tranquil" pel que fa a l'activitat d'incendis, si el comparem amb el 2012 amb 747 incendis i més de 15.000 ha forestals cremades, degut sobretot als grans incendis que hi van haver com el de l'Alt Empordà. Al Baix Llobregat, l'any 2012 hi van haver 53 incendis que van afectar quasi 9 ha.
Enguany, i fins al 30 de setembre, s'han cremat a Catalunya quasi 500 ha en 480 incendis*. En canvi, a la nostra comarca hi han hagut 43 incendis que han afectat més de 84 ha, la majaroria de les quals són de l'incendi de Vallirana (29 juliol, 80,02 ha). El nostre municipi ha patit incendis de vegetació d'escassa consideració, la majoria a la riera de Can Soler.
Com cada any, i des de fa més de 15, els voluntaris de l'ADF realitzen durant els mesos de major risc d'incendi retens planificats els caps de setmana, per informar als ciutadans de les mesures de prevenció d'incendis forestals així com reforçar els dispositius de vigilància i intervenció que es porten a terme per altres organismes (PVI, Bombers, ADFs, Patronat de Collserola...).
En la primera Assamblea general, realitzada a finals de març, es va acordar fer un calendari de retens de guàrdia desde de maig fins a finals de setembre. Ens organitzem en 4 colles de 3 ó 4 voluntaris, cadascuna amb un Cap de Colla i coordinades per un Cap Operatiu. Cada voluntari fa 2 ó 3 guàrdies al mes, en l'horari de 12 a 19h aproximadament.
En aquest període s'han realitzat 75 serveis i quasi 1.300 hores de voluntariat. Es destaquen els serveis destinats als esdeveniments de presentació de la mascota "Cendra" (4 i 25 de maig) o el reten i col·laboració en l'incendi forestals de Vallirana. El 18 de maig vam participar a una formació sobre seguretat en incendis a Olesa de Montserrat.


 Un cop feta la segona Assamblea a mitjans d'octubre i valorada la campanya d'estiu, s'aprovà i engegà la campanya de prevenció d'incendis d'hivern. Aquesta campanya s'inicia a l'octubre i finalitzarà a l'abril de 2014. Tambè ens organitzem amb un calendari amb 4 colles, però passa a ser 1 ó 2 guàrdies al mes, en l'horari de 9 a 14h aproximadament.

Durant aquest període, de menor risc d'incendi habitualment, tenim previst:
- Formació del voluntariat 
- Organitzar i col·laborar en activitats mediambientals amb l'Ajuntament i altres entitats
- Manteniment del camp de cirerers a Pedres Blanques
- Actuacions en el manteniment dels camins (vegetació, tancaments, senyalització...)
- Col·laborar en el projecte de silvopastura 
- Treballar en el desenvolupament del Projecte de Sensibilització de la "Cendra"
- Realitzar xerrades de sensibilització a les escoles, als veïns...
- Activitats de captació, dinamització i motivació del voluntariat (excursions, visites, tallers, dinars...)
- Participar en la gestió municipal de la prevenció d'incendis forestals
- etc....
Esperem poder millorar el nostre teixit social i voluntaris, amb una campanya informativa i de capactió de fons, així com en disposar d'un segon vehicle 4x4 per poder donar resposta a les activitats plantejades i suport a d'altres ADFs en cas d'emergència forestal.

 

Si voleu col·laborar amb la nostra entitat nomès heu d'escriure un e-mail a l'adressa adf.stboi@gmail.com. La participació de tots és essencial per conviure amb el risc d'incendi forestal i respectar el medi ambient.* Servei de Prevenció d'Incendis Forestals. Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat. Dades provisionals

miércoles, 9 de octubre de 2013

Visita institucional de proximitat a les entitats.

Dimarts passat, l'Alcalde del nostre municipi, el Sr. Jaume Bosch, la Regidora del Districte Sud, la Sra. Pepi Zapata, i els tècnics de Participació Ciutadana van visitar la nostra seu al Centre d'Educació Ambiental de Torre de la Vila en el marc de les visites que l'alcalde realitza a les entitats dels diferents barris de la ciutat.Els hi vam explicar les tasques que realitza els voluntaris forestals en el territori i els projectes que estem portant a terme, com el projecte de sensibilització de "la Cendra" o la implementació de la Sala de Ràdio i Operacions. Aquesta sala (foto) disposa de recursos cartogràfics sobre franges de protecció, punts d'aigua, camins forestals i agraris, etc. amb la finalitat de realitzar un seguiment de l'estat de l'entorn natural i les incidències que es produeixen.


Tambè es disposa d'un panell amb informació cartogràfica i operativa per incendis forestals, amb possibilitat de localitzar columnes de fum a partir de la radioinformació que envien les diferents torres de guaita distribuides pel territori. L'objectiu és més ambiciós: poder coordinar els recursos ADF de l'ADF Puig Vicenç i de la resta de la comarca, amb personal voluntari capacitat per aquesta tasca.
En acabar la visita li vam lliurar una còpia de la candidatura del nostre projecte de Prevenció d'Incendis Forestals i Sensibilització Ambiental "la Cendra" als Premis de Prevenció d'Incendis que la Diputació de Barcelona otorga a les ADF. 

Finalment, li vam transmetre les dificultats que tenim per motivar al voluntariat i fer eficient la nostra activitat, degut a problemes de coordinació amb el Servei Local de Seguretat i la necessitat de renovar el parc mobil actual (limitat i vell).

jueves, 3 de octubre de 2013

Dia Mundial de les Aus a St.Ramon Diumenge 6 Octubre 2013

Aquest diumenge 6 de octubre es celebra el Dia Mundial de les Aus amb una jornada científico-divulgativa a la mateixa ermita de Sant Ramon.

 El cartell ha estat dissenyat pel creador de la nostra mascota Cendra. christopherlueiza@gmail.com

Enguany els organitzadors som l'Agrupació Naturalista de Sant Boi i els voluntaris forestals de l'ADF, amb la col·laboració l'Associació PRODEMA, l'Ajuntament i els Agents Rurals.
Desde la nostra entitat i el Servei de Medi Ambient municipal no es volia perdre la tradició i es va optar per organitzar una jornada dedicada al cens i seguiment d'aus migratòries que porta a terme, entre d'altres activitats i desde fa més de 15 anys al nostre poble, els voluntaris de l'Agrupació Naturalista. 


https://lh4.googleusercontent.com/-31ZEdg7odKQ/TXAZfq_dDsI/AAAAAAAAAAY/NjD2nFB9gwg/s1600/Nueva+imagen+%25281%2529.png

 Per aquestes dates, els observadors d'aus finalitzen la campanya de cens d'aus migratòries i els trobem els caps de setmana a l'ermita de Sant Ramon, amb els seus binocles i "catalejos". Molts ciutadans amb curiositat interactuen amb els observadors, s'informen de la seva activitat i fins i tot poden observar alguna au amb els binocles cedits pel Centre d'Interpretació del Paisatge (CIP).


http://www.riugaia.cat/info/wp-content/uploads/Alliberament-xoriguer.jpgPer altra banda, es preveu que els Agents Rurals ens portin alguns exemplars d'aus rapinyaires que han recuperat al Centre de Recuperació de Fauna de Torreferrusa.
Dades Centre Recuperació Fauna Torreferrusa GENCAT
Desprès d'explicar què es fa en aquest centre, procediran a l'alliberament d'aus desde la mateixa ermita de Sant Ramon, com ja era habitual en anteriors ocasions.
 Esperem que la jornada sigui entretinguda i divulgativa per a tots. Enrecordeu que es disposa del servei de bar-restaurant de l'ermita (web en construcció). El telèfon de reserves 606 952 315 (Ass. PRODEMA).

Amb l'esperit de col·laborar amb les entitats del poble volem continuar dinamitzant i millorant activitats i jornades de caire ambiental. Agraïm en aquesta ocasió a Creu Roja de Sant Boi per la seva aportació en la seguretat de l'esdeveniment.

Tambè informem que l'Associació de Veïns i Veïnes del Casc Antic de Viladecans organitza una pujada matinal de caminants el mateix dia. Respectem l'entorn i els usuaris a peu, en bicicleta o en vehicle a motor. Compartim el cotxe si es possible i fem servir els contenidors de recollida selectiva disposats. Gràcies

martes, 20 de agosto de 2013

Terminologia utilitzada per descriure les fases d'un incendi

Sovint els mitjans de comunicació ens informen de l'estat d'un incendi forestal (IF) emprant termes com que el "foc està fòra de control", o be està "controlat" o bé l'incendi es dona per "extingit". És possible que els ciutadans puguin tenir dubtes en el significat d'aquestes afirmacions. Per aquest motiu, el Pla Especial de Protecció Civil per Incendis Forestals (INFOCAT) introdueix, en l'annex 10, la terminologia normalitzada per descriure les diferents fases de l'evolució dels IF. L'objectiu és estandaritzar els conceptes utilitzats en notificacions a mitjans de comunicació i en l'elaboració d'informes tècnics.

Document sencer Pla INFOCAT 2012


Incendi actiu
 
El foc es propaga activament i té capacitat lliure per a seguir creixent. El foc segueix la seva progressió però els mitjans d'extinció ja hi estan actuant. Es tracta d'un incendi actiu i que s'està treballant per estabilitzar-lo.


 
Incendi estabilitzat (antigament "en fase de control")
 
El foc encara es propaga en alguns punts però la seva dinàmica no supera la capacitat d'extinció; en aquesta situació el seu perímetre encara no està encerclat per instal·lacions d'aigua ni discontinuïtats del combustible que n'aturin la propagació. Si l'incendi es descontrola en aquest moment no es considera un "reinici", sinó que és un punt que es torna a "activar". 
  
Incendi controlat
 
El foc ja no es propaga lliurement. No es pot considerar extingit perquè té punts calents que poden activar l'incendi. La seva capacitat per avançar ha estat aturada però falta el remat del perímetre. Es tracta d'un incendi controlat i en fase d'extinció. 
 
Incendi extingit
El foc ja no es propaga, tampoc no té la capacitat de reiniciar-se i és quan es poden començar a retirar mitjans d'extinció del perímetre deixant efectius de reforç. Passada aquesta etapa, si l'incendi es descontrola en aquest moment ja es considera un nou incendi. 

Sovint les ADF dels municipis afectats per un IF tenen un paper força imporant, darrera la primera intervenció i col·laboració en el sistema d'extinció de Bombers, en la fase d'extinció d'un foc.

 Depenen de la superfície afectada pel foc, els tipus i estat dels combustibles (fins, gruixuts, secs..), les condicions meteorològiques (humitat, vent, temperatura) i relleu (pendent, orientació...) la fase d'extinció pot allargar-se molt, hipotecant recursos de Bombers en les tasques de remat, en lloc d'estar disponibles per altres emergències.

Per aquest motiu, la tasca de les ADF locals, amb vehicles lleugers i eines manuals, poden fer més efectiu el treball en aquesta fase final, facilitant la desmobilització de recursos d'emergències.